Oppaat

Nurmikon perustus

Multakerroksen paksuus

Uusi nurmikko

15 cm on säästeliäs kerros multaa, jos kyseessä on esimerkiksi laaja viheralue, tasainen piha tai budjettiprojekti.

20 cm on standardi multakerroksen paksuus pihan nurmikkoa varten.

25 cm on reipas ja erittäin hyvä kerros valmista kasvualustaa pihanurmikolle ja sillä saa peitettyä myös pihan epätasaisuuksia.

Vanhan nurmikon kunnostus

10cm on suositeltava kerros vanhan nurmikon päälle tehtävälle uudelle nurmikolle. Mikäli pohja on hyvin epätasainen on suositeltavaa laittaa päälle paksumpi multakerros.

Omena- ja hedelmäpuut

80 cm-100 cm kerros on suositeltua laittaa omena- ja hedelmäpuille, kuitenkin siten, että puun kuoppaan tulee kokonaisuudessaan noin 1-1,5 m3 multaa.

Pensaat ja puut

50 cm on suositeltava kerros istutusvaiheessa useimmille puutarhan pensaille ja puille.

Kukkapenkit

20-30 cm multaa on suositeltava kerros kasvualustaksi pihamaalle istutettaville koriste- ja hyötykasveille.

50 cm on suositeltava kerros mikäli istutat koriste- ja hyötykasveja istutuslaatikoihin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä multa sisältää?
Puutarhamullan raaka-aineita ovat maanparannusturve, hiekka, hevosen- ja lehmänlanta komposti ja kalkki.

Viherrakennusmullan raaka-aineita ovat maanparannusturve, hiekka, bioliete- ja hevosenlantakomposti ja kalkki.

Tarkoin valikoitujen raaka-aineiden ja pitkälle kehitetyn mullan valmistusmenetelmän ansiosta siinä ei ole juurikaan rikkaruohoja eivätkä haitalliset mikrobit ja pieneliöt pääse kasvamaan mullassa. Mullanvalmistusta valvoo viranomainen. Tuotteillamme on Eviran hyväksymä laitosmerkintä 1468/741/2006 ja puutarhamulta täyttää Euroopan Unionin luomutuotevaatimukset (EY 889/2008 artikla 3 kohta 1). Nettisivuilla olevasta tuoteselostuksesta voit tarkastaa tarkemmat tiedot puutarha- ja viherrakennusmullasta.

Onko multaa erilaista?
Multatuotteitamme ovat puutarhamulta, viherrakennusmulta, rodo- ja havumulta, niittymulta, kantava kasvualusta ja pallonurmimulta. Multamme on kehitetty vastaamaan asiakkaidemme käyttötarkoituksia. Perheyrityksessämme on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus mullanvalmistuksesta ja tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Tarkemmat tiedot eri multien käyttökohteista ja soveltuvuudesta voi lukea nettisivuiltamme osiosta myyntituotteet.
Tarvitseeko multaa kalkita tai lannoittaa?
Multamme ovat luonnonmukaisesti lannoitettuja ja kalkittuja. Mullassamme ei ole käytetty keinotekoisia lannoitteita. Ensimmäiseen kahteen kasvukauteen nurmikolle tai kasveille ei tarvitse kalkkia lisätä. Istutusmaan ollessa hyvin hapan voi tulla tarve lisätä kalkkia tasapainottamaan kasvien tarvitsemia ravinteita. Havu- ja rodoistutuksille ei kalkkia kuitenkaan tarvitse lisätä, sillä nämä kasvit viihtyvät happamassa maassa.
Voiko multaa käyttää syötäville kasveille?
Puutarhamulta on luomutuote, joka on erinomainen valmis kasvualusta hyöty- ja syötäville kasveille. Raaka-aineiden ja valmistusmenetelmän ansiosta multa ei sisällä epäpuhtauksia eivätkä haitalliset mikrobit ja pieneliöt pääse kasvamaan. Mullassa ei ole juurikaan rikkaruohoja, tuulen tuomille emme toki mahda mitään.

Rodo- ja havumulta on erinomainen kasvualusta esimerkiksi pensasmustikoille.

Viherrakennusmultaa emme suosittele hyöty- ja syötävien kasvien kasvualustaksi sen sisältämien mahdollisten metallipitoisuuksien vuoksi. Tarkemmat tiedot voit tarkastaa nettisivuillamme olevasta tuoteselosteesta.

Kuinka paljon multaa tarvitaan nurmikon perustamiseen?
Mullan määrä riippuu käyttökohteesta ja pinta-alasta sekä siitä millainen kerros halutaan valmista kasvualustaa. Nurmikon ja kasvien istuttamiseen on suositeltua käyttää reipas kerros multaa noin 15-25cm. Tällöin kasvien juuret voivat hyvin, ne saavat tarvitsemiaan ravinteita ja kasvualusta pysyy sopivasti kosteana. Multakerros suojaa kasvien juuria paremmin vähälumisina talvina, jolloin luonnon omaa suojaa eli lumipeitettä on niukasti.

Nurmikkoa perustettaessa mullan määrän voi laskea käyttäen apuna seuraavaa laskukaavaa:
alueen pituus (m) x leveys (m) x haluttu mullan paksuus (m) = m3

Esimerkiksi kun halutaan perustaa nurmikko 150 m2 alueelle ja halutaan 20 cm paksuinen kerros multaa kasvualustaksi, voidaan tarvittava määrä laskea näin: 10 m x 15 m x 0,20 m= 30 m3.

Miten perustan nurmikon?
Nurmikkoa perustettaessa kannattaa huomioida ainakin nämä seikat:

Veden läpäisevyys on tärkeää huomioida pohjatöissä. Savipohja on hyvä perusta, koska se ylläpitää nurmikon kosteutta. Liian tiiviiseen savipohjaan on hyvä laittaa salaojitukset. Sora- ja hiekkapohjaan voi tuoda savisempaa täyttömaata, jotta hiekkapohja ei läpäise vettä liiaksi. Oman pihan täyttömaata voi hyvin hyödyntää alueen kunnostukseen ja muotoiluun.

Kaltevuudet maanpinnassa, jotta vesi ei jää seisomaan eikä nurmikko lammikoidu.

Puut ja rakennukset varjostavat sopivasti, mutta huomioi että nurmikko saa tarvitsemaansa valoa tarpeeksi.

Ilmansuunnat kannattaa huomioida, jotta aurinko pääsee sopivasti paistamaan nurmikolle. Paahteisella paikalla nurmikko palaa helposti ja kosteus haihtuu liiaksi.

Mihin aikaan vuodesta nurmikon voi perustaa?
Nurmikon perustaminen on hyvä ajoittaa touko- syyskuulle. Se tarvitsee itääkseen ja kasvaakseen hyvän perustuksen, ravinteikkaan mullan, lämpöä ja kosteutta. Ilmojen ollessa suotavia voi nurmikon perustaa jo aiemmin keväällä sekä myöhemmin syksyllä, kun maa ei ole jäässä. Erityisesti isoja nurmikkoalueita perustaessa voidaan hyödyntää kasvukauden ulkopuolista aikaa ja helpottaa multasormien pihanlaittokiireitä keväällä.