Hevostalliyhteistyö

Otamme vastaan hevostallien lantaa mullanvalmistusalueellamme Lempäälässä.
Hyödynnämme lannan arvokkaat ravinteet takaisin kiertoon valmistamalla luomumultaa puutarhaan ja kasvimaalle.
Vastuullisena mullantuottajana huolehdimme osuutemme kiertotaloudesta ja tuemme kestävää kehitystä. EU:n sivutuotelakiasetus vaatii, että lanta tulee toimittaa sille valtuutetulle käsittelylaitokselle.

Lannan vastaanotto ja kompostointi ovat luvanvaraista toimintaa. Lammin Puutarhamullalla on Eviran laitoshyväksyntä ja ympäristölupa lannan jälkikäsittelylle.

Hevostallin kanssa tehdään ympäristöviranomaisen vaatima lannan vastaanottosopimus. Vastaanotettava lanta tulee olla palamatonta eikä se saa sisältää epäorgaanisia aineita. Kaikki kuivikkeet (esim. olki, kutteri, turve, pelletti) sopivat hyvin lannan kompostointiin.

Palvelemme hevostalleja myös räätälöimällä kaviohiekkaa tallien ratsastuskentille ja maneeseihin.

Lisätietoja hevostalliyhteistyöstä
Jarno Lammi / 040 7540 178